Služby

Služby

Naše firma Výtahy Kladno v.o.s. se zabývá především servisem, výměnami a montážemi výtahů.

Typy servisu

 • smluvní – zákazník platí paušálně za sjednané služby
 • smluvní kompletní – zákazník platí paušálně kompletní služby včetně havarijní NON STOP služby
 • zakázkový – zákazník si objednává jednotlivé úkony a platí je samostatně

Výměny výtahů

V České republice je v současné době stále ještě velké množství výtahů vykazujících provozní rizika s různým stupněm nebezpečnosti.

Současná platná norma ČSN EN 81-20 stanovuje provozní rizika při provozu výtahů a dělí je podle závažnosti a četnosti výskytu na vysoká, střední a nízká. Minimální úroveň bezpečnosti výtahů stanovuje právně závazné nařízení vlády č. 27/2003 Sb. ve své příloze č.1. Pokud spojíme tyto dva předpisy s konstrukční normou ČSN EN 81-20, můžeme konstatovat, že výtah je zcela bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední úrovně.

Několik důvodů proč modernizovat výtah

 • pro odstranění provozních rizik dle ČSN EN a tím zvýšení bezpečnosti dopravovaných osob i servisních techniků na úroveň předepsanou v EU
 • pro zvýšení nosnosti a podlahové plochy klece výtahu
 • pro zlepšení jízdních vlastností a snadnější ovládání výtahu
 • pro nový a moderní design

Rozsah modernizace je určen normami a přáním zákazníka

Modernizací získáte bezpečnější, pohodlnější, spolehlivější a ekonomičtější výtah. Díky klecovým dveřím nehrozí nebezpečí zachycení osoby ve výtahu, zvýší se přesnost zastavení ve stanici, klec je zajištěna i proti nadměrné rychlosti směrem nahoru, vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením naprogramovaným na stálou havarijní (servisní) službu, nehrozí otevření šachetních dveří v okamžiku, když není klec ve stanici, apod.

Výtah po výměně starého reléového řízení za moderní mikroprocesorové s frekvenčním měničem má podstatně plynulejší pohyb a v úrovních stanic zastavuje po zpomalení. Po odstranění starých dílů v elektronice a pohonu se zvyšuje spolehlivost chodu výtahu.

Další ekonomickou výhodou jsou méně časté návštěvy servisních techniků.

Interiér klece je standardně dodáván v jednoduchém antivandalním, ale moderním a vkusném provedení. Stěny klece jsou obloženy fólií podobné materiálu, ze kterého se vyrábí povrchy pracovních desek kuchyňských linek v kombinaci s nerezovými doplňky (rohové lišty, vstupní portál, okopové plechy, štítek ovládání, madlo apod.), na podlaze je položeno protiskluzové ALTRO (plastová krytina). Osvětlení klece je zajištěno bodovými světly osazenými v nosném nebo podvěšeném stropu. Kterýkoliv díl tvořící interiér klece lze při poškození jednoduše a levně vyměnit. Při přání zákazníka lze design klece výtahu provést dle jeho požadavků.

Součástí modernizace výtahu v ocelových šachtách je výměna opláštění šachty. Pletivo i drátěné sklo je podle norem nevhodné opláštění a je nutné ho nahradit plným materiálem s požadovanou pevností v nehořlavém provedení. Vhodné a cenově nejpřijatelnější řešení je obložení šachty deskami, které lze povrchově upravovat malířským nátěrem nebo sklem.

Modernizací výtahu tedy zákazník získá

 • prostornější klec výtahu
 • větší nosnost výtahu
 • větší šířku vstupních dveří
 • vyšší komfort jízdy
 • přesné zastavování ve stanicích
 • moderní design výtahu
 • odstranění provozních rizik

Modernizace výtahů TOV 250/0,7 v bytové zástavbě provádíme několika způsoby

 • MAXIM 320 (BOV 320/0,63) – pro výtahy TOV 250/0,7 ve zděných šachtách a ocelových konstrukcích.
 • MAXIM PLUS (TOV 320 – 400/0,63 – 1,0) – pro výtahy TOV 250/0,7 v ocelových konstrukcích o rozměru 1200 x 1500 mm, kde v zrcadle schodiště za ocelovou konstrukcí je místo pro umístění protiváhy a strojovna stávajícího výtahu je nad tento prostor rozšířena.
 • MAXIM PLUS (TOV 500/0,63 – 1,0) – pro výtahy TOV 250/0,7 v ocelových konstrukcích o rozměru 1200 x 1500 mm, kde v zrcadle schodiště za ocelovou konstrukcí je místo pro umístění protiváhy a strojovna stávajícího výtahu je nad tento prostor rozšířena.
 • MAXIM 320 2xPLUS (TOV 320/0,63 – 1,0) – pro výtahy TOV 250/0,7 ve zděných šachtách – rozměr 1200 x 1500 mm

Katalogové listy

 

Servisní plán